Θεραπεία Νιτρίδωσης

Ρωτήστε

  Η εναζώτωση είναι μια διαδικασία χημικής θερμικής επεξεργασίας κατά την οποία άτομα αζώτου διεισδύουν στο επιφανειακό στρώμα του τεμαχίου εργασίας σε ένα ορισμένο μέσο σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Υπάρχουν κοινές ενάζωτες υγρές, νιτρώσεις αερίων, νιτρώσεις ιόντων.

Διαδικασία νιτρίδωσης ιόντων

Φούρνος εναζώτου ιόντων πυράκτωσης

Κλίβανος Εναζώτου Αερίου

λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα