Κάμψη επαγωγής

Ρωτήστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ κάμψη;

  Ο εξοπλισμός κάμψης γωνιακών σωλήνων επαγωγής μέσης συχνότητας αποτελείται κυρίως από μηχανική συσκευή, υδραυλικό σύστημα, σύστημα θέρμανσης ενδιάμεσης συχνότητας, σύστημα ελέγχου PLC και σύστημα ψύξης.

  Η αρχή της μηχανής κάμψης σωλήνων επαγωγής είναι η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, η οποία ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ τη θερμότητα που παράγεται από την τροφοδοσία επαγωγικής θέρμανσης στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής για τη θέρμανση του τοιχώματος του σωλήνα. Ο βαθμός παραμόρφωσης του σωλήνα εξαρτάται από την τιμή της σχετικής ακτίνας κάμψης R/D και του σχετικού πάχους T/D, και όσο μικρότερες είναι οι τιμές R/D και T/D, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός παραμόρφωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα διαμόρφωσης της τοποθέτησης σωλήνων, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του βαθμού παραμόρφωσης εντός του επιτρεπόμενου εύρους. Το όριο κάμψης της κάμψης σωλήνων δεν εξαρτάται μόνο από τις μηχανικές ιδιότητες και τις μεθόδους κάμψης του υλικού, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τις απαιτήσεις χρήσης της τοποθέτησης σωλήνων.

  Η τεχνολογία επαγωγικής κάμψης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι βιομηχανικοί σωλήνες απαιτούν μεγάλο αριθμό αρμών διαφόρων ακτίνων κάμψης. Οι αρμοί σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου και υψηλής και μέσης πίεσης γίνονται γενικά από κατασκευαστικές μονάδες ή επαγγελματικά εργοστάσια σύμφωνα με τεχνικές απαιτήσεις.

1. Σύστημα κάμψης σωλήνων επαγωγής

Κάμψη σωλήνα επαγωγής

2. Σύστημα κάμψης επαγωγικής θέρμανσης αγκώνων μέσης συχνότητας

Μέσης συχνότητας επαγωγική κάμψη

3. Σύστημα κάμψης επαγωγικών σωλήνων μεγάλης κλίμακας

Επαγωγική κάμψη
λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα