Αερόψυκτος επαγωγικός θερμαντήρας

Ρωτήστε
λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα