Κάμψη επαγωγής

Ρωτήστε

  Η διαδικασία επαγωγικής κάμψης είναι με θέρμανση ενός εξαρτήματος σωλήνα σε μια καθορισμένη θερμοκρασία κάμψης και στη συνέχεια κάμψη του εξάρτημα σωλήνα.

Μηχανή κάμψης σωλήνων επαγωγής

Μηχάνημα θέρμανσης αγκώνων επαγωγής

Μηχανή κάμψης θέρμανσης μεγάλων σωλήνων

λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα