Υπέρυθρο θερμόμετρο

Ρωτήστε
λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα