Επαγωγή τήξης

Ρωτήστε

  Ο επαγωγικός κλίβανος τήξης είναι ένα είδος εξοπλισμού τήξης, ο οποίος αποτελείται από τροφοδοτικό μέσης συχνότητας, ντουλάπι πυκνωτή, σώμα κλιβάνου και συσκευή μηχανικού κλιβάνου απόρριψης.

Μονάδα εξαγωγής σκόνης για επαγωγικό φούρνο τήξης

Επαγωγικός φούρνος τήξης IGBT

Εργαλειομηχανή θερμικής επεξεργασίας αγωγών

Επαγωγικός κλίβανος τήξης από χάλυβα

Επαγωγικός κλίβανος τήξης μετάλλων με κάλυμμα σκόνης

Επαγωγικός κλίβανος τήξης χαλκού

λάθος:

Πάρτε ένα απόσπασμα